NaTwoim.pl – Doradca kredytowy Warszawa

Doradca hipoteczny Warszawa

Kredyt hipoteczny – co trzeba wiedzieć

NaTwoim.pl » Blog » Kredyt hipoteczny co trzeba wiedzieć?

Kredyt hipoteczny – co potrzeba wiedzieć przed zaciągnięciem zobowiązania?

Kredyt hipoteczny to jedno z najpopularniejszych rozwiązań finansowych dla osób, które chcą kupić własne mieszkanie lub dom. Jest to jednak długoterminowe i poważne zobowiązanie, które wymaga odpowiedniego przygotowania i świadomego podejmowania decyzji. W tym artykule dowiesz się, czym jest kredyt hipoteczny, jakie są jego rodzaje, warunki i dokumenty potrzebne do jego uzyskania, jak obliczyć koszty i opłaty związane z nim, jak porównać oferty banków i skorzystać z kalkulatora kredytowego oraz jak uniknąć typowych błędów i pułapek przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie są jego rodzaje?

Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu bankowego udzielanego na zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnej lub komercyjnej. Jego cechą charakterystyczną jest to, że jest on zabezpieczony hipoteką na nieruchomości stanowiącej przedmiot finansowania lub innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy lub poręczyciela. Hipoteka oznacza, że w przypadku niespłacenia kredytu przez kredytobiorcę, bank ma prawo do przejęcia i sprzedaży nieruchomości w celu odzyskania należności.

Kredyty hipoteczne można podzielić na kilka rodzajów w zależności od celu ich zaciągnięcia:

 • kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości – służy do sfinansowania zakupu gotowej nieruchomości z rynku pierwotnego (od dewelopera) lub wtórnego (od poprzedniego właściciela),
 • kredyt budowlano-hipoteczny – służy do sfinansowania budowy własnego domu lub innego obiektu,
 • kredyt refinansowy – służy do spłaty wcześniejszego kredytu hipotecznego w celu uzyskania lepszych warunków finansowania,
 • kredyt hipoteczny z dopłatą MdM – służy do sfinansowania zakupu pierwszej nieruchomości mieszkalnej przez osoby spełniające określone warunki programu Mieszkanie dla Młodych,
 • kredyt hipoteczny z rządową dopłatą – służy do sfinansowania zakupu lub budowy nieruchomości mieszkalnej przez osoby spełniające określone warunki programu Mieszkanie Plus.

Warunki i dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego

 Aby otrzymać kredyt hipoteczny, musisz spełnić kilka podstawowych warunków:

 • mieć zdolność kredytową – czyli wykazać się odpowiednim poziomem dochodów i brakiem zadłużenia, mieć
 • wkład własny – czyli dysponować częścią środków na sfinansowanie nieruchomości, która nie jest objęta kredytem (wymagany poziom wkładu własnego wynosi obecnie 20% wartości nieruchomości),
 • mieć zdolność prawna – czyli być pełnoletnim i nie być ubezwłasnowolnionym,
 • mieć zdolność hipoteczną – czyli posiadać lub kupować nieruchomość, która może być obciążona hipoteką na rzecz banku.

Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny, musisz również dostarczyć do banku odpowiednie dokumenty. Ich rodzaj i zakres zależą od celu i rodzaju kredytu oraz od źródła dochodów. Najczęściej wymagane dokumenty to:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • zaświadczenie o dochodach lub PIT za ostatni rok podatkowy,
 • umowa o pracę lub inna umowa o świadczenie pracy lub usług,
 • wyciąg z konta bankowego potwierdzający wpływ dochodów,
 • wypis z rejestru dłużników (BIK, KRD, ERIF) lub oświadczenie o braku zadłużenia,
 • wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytu lub innej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu,
 • operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • umowa przedwstępna lub ostateczna dotycząca zakupu lub budowy nieruchomości,
 • dokumenty potwierdzające wkład własny (np. umowa darowizny, umowa pożyczki, umowa sprzedaży innego mieszkania).

Koszty i opłaty związane z kredytem hipotecznym

Zaciągając kredyt hipoteczny, musisz liczyć się nie tylko z ratami kredytowymi, ale także z innymi kosztami i opłatami, które mogą znacznie podnieść całkowity koszt kredytu. Do najważniejszych należą:

 • prowizja za udzielenie kredytu -jednorazowa opłata pobierana przez bank za przyznanie kredytu, wynosząca zwykle od 0 do 2,5% kwoty kredytu,
 • odsetki – koszt korzystania z kapitału bankowego, wyliczany na podstawie stopy oprocentowania (marży bankowej i stawki WIBOR), płatny wraz z ratami kredytowymi,
 • ubezpieczenie – koszt związany z ochroną nieruchomości i kredytobiorcy przed różnymi ryzykami, takimi jak pożar, zalanie, kradzież, utrata pracy, śmierć lub trwała niezdolność do pracy,
 • opłata przygotowawcza – jednorazowa opłata pobierana przez bank za rozpatrzenie wniosku kredytowego i przygotowanie umowy kredytowej,
 • opłata za wycenę nieruchomości – koszt sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • opłata za wpis hipoteki do księgi wieczystej – koszt związany z ustanowieniem hipoteki na rzecz banku w sądzie rejonowym,
 • opłata notarialna – koszt związany z podpisaniem umowy kredytowej i umowy przeniesienia własności nieruchomości przed notariuszem,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – koszt związany z nabyciem własności nieruchomości, wynoszący 2% wartości nieruchomości.

 

Jak możesz zauważyć nie ma tu uwzględnionej opłaty dla doradcy, gdyż jako eksperci finansowi nie możemy pobierać wynagrodzenia od klientów.

Porównanie ofert banków i kalkulator kredytowy

Aby wybrać najlepszą ofertę kredytu hipotecznego, warto porównać kilka propozycji od różnych banków. Często nie jest to proste zadanie dla osoby która nie zajmuję się tym na co dzień, dlatego też oferujemy naszą bezpłatną pomoc. Dlaczego bezpłatną? Gdyż jako eksperci finansowi nie możemy pobierać wynagrodzenia od klientów.

Porównanie ofert powinno uwzględniać następujące parametry:

 • całkowity koszt kredytu – suma wszystkich kosztów i opłat związanych z kredytem,
 • całkowita kwota do zapłaty – suma kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu,
 • wysokość raty kredytowej – kwota, którą należy płacić co miesiąc do banku,
 • RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania, która pokazuje całkowity koszt kredytu w stosunku do kwoty kredytu wyrażony w procentach rocznie.

Aby ułatwić sobie obliczenie tych parametrów, można skorzystać z kalkulatora kredytowego. Jest to narzędzie internetowe, które po wpisaniu podstawowych danych o kredycie (kwota, okres, oprocentowanie, prowizja) wyświetla symulację spłaty kredytu wraz z harmonogramem rat i zestawieniem kosztów. Kalkulator kredytowy jest przydatny do porównania różnych scenariuszy i znalezienia optymalnej oferty.

Porady i pułapki przy zaciąganiu kredytu hipotecznego

Zaciągając kredyt hipoteczny, warto pamiętać o kilku ważnych poradach i unikać typowych pułapek. Oto niektóre z nich: – sprawdź swoją zdolność kredytową przed składaniem wniosku – możesz to zrobić za pomocą internetowego kalkulatora zdolności lub poprosić o pomoc doradcę kredytowego, – porównaj kilka ofert banków i nie decyduj się na pierwszą lepszą – możesz to zrobić za pomocą internetowej porównywarki ofert lub poprosić o pomoc doradcę finansowego, – czytaj uważnie umowę kredytową i zadawaj pytania w razie wątpliwości – nie podpisuj umowy bez dokładnego zapoznania się z jej treścią i warunkami, zwróć szczególną uwagę na zapisy dotyczące oprocentowania, prowizji, ubezpieczenia, kar i odsetek za zwłokę oraz możliwości wcześniejszej spłaty kredytu, – zabezpiecz się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji – warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie na życie i utratę pracy, które zapewni spłatę kredytu w razie śmierci lub trwałej niezdolności do pracy lub zapewni częściową spłatę kredytu w razie utraty pracy, – unikaj cross-sellingu – nie daj się namówić na dodatkowe produkty bankowe, takie jak konto osobiste, karta kredytowa czy lokata, jeśli nie są one dla ciebie korzystne lub niepotrzebne, – planuj budżet domowy i oszczędzaj – zaciągając kredyt hipoteczny, musisz być świadomy swoich dochodów i wydatków oraz dostosować swój styl życia do możliwości finansowych, warto też odkładać część pieniędzy na nieprzewidziane sytuacje lub na wcześniejszą spłatę kredytu.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny to sposób na sfinansowanie zakupu lub budowy własnej nieruchomości. Jest to jednak długoterminowe i poważne zobowiązanie, które wymaga odpowiedniego przygotowania i świadomego podejmowania decyzji. Aby wybrać najlepszą ofertę kredytu hipotecznego, warto porównać kilka propozycji od różnych banków, sprawdzić koszty i opłaty związane z kredytem oraz unikać typowych pułapek. Warto też skorzystać z naszej pomocy jako ekspertów finansowych. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące kredytu hipotecznego, zapraszamy do kontaktu

Doradca kredytowy Warszawa - Adrian Wąsowski

Autor: Adrian Wąsowski

Adrian Wąsowski to doświadczony specjalista ds. finansów i ubezpieczeń. Od dwudziestu lat pomaga klientom w wyborze najlepszych produktów kredytowych,  ubezpieczeniowych oraz w zarządzaniu ich portfelami inwestycyjnymi. Adrian ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie zdobywał doświadczenie pracując w renomowanych instytucjach finansowych.