NaTwoim.pl – Doradca kredytowy Warszawa

Doradca hipoteczny Warszawa

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

NaTwoim.pl » Blog » Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Jakie wybrać oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Wybór kredytu hipotecznego to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu każdego człowieka. Warto wiedzieć, na czym polega oprocentowanie kredytu i jakie są jego rodzaje, aby móc dokonać świadomego wyboru. W tym artykule omówimy oprocentowanie stałe i zmienne, porównamy ich zalety i wady oraz przedstawimy przykłady symulacji kredytów hipotecznych z oboma rodzajami oprocentowania. Nasza firma, NaTwoim.pl, specjalizuje się w doradztwie kredytowym i pomoże Ci wybrać najlepszy kredyt hipoteczny dla Twoich potrzeb.

kredyt hipoteczny oprocentowanie stałe czy zmienne
kredyt hipoteczny oprocentowanie stałe czy zmienne

Czym jest oprocentowanie kredytu hipotecznego i jakie są jego rodzaje?

Oprocentowanie kredytu to cena, jaką trzeba zapłacić za pożyczenie pieniędzy od banku. Bank pobiera odsetki od kwoty kredytu, które muszą być zwrócone wraz z kapitałem w określonym terminie. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe oznacza, że wysokość odsetek jest stała przez cały okres spłaty kredytu. W takiej sytuacji wysokość raty kredytu jest stała i nie ulega zmianie, co ułatwia planowanie budżetu. Oprocentowanie zmienne natomiast oznacza, że wysokość odsetek może ulec zmianie w zależności od rynkowych stóp procentowych. Oznacza to, że wysokość raty kredytu może ulec zmianie i może być trudniejsza do przewidzenia.

Porównanie zalet i wad oprocentowania stałego i zmiennego

Wysokość raty

W przypadku oprocentowania stałego, wysokość raty jest stała przez cały okres spłaty kredytu. Jest to korzystne dla osób, które preferują stabilność finansową i łatwe planowanie swojego budżetu. W przypadku oprocentowania zmienne, wysokość raty może ulec zmianie, co utrudnia planowanie budżetu.

Ryzyko zmiany stóp procentowych

W przypadku oprocentowania stałego, nie ma ryzyka zmiany stóp procentowych, co oznacza, że rata kredytu nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu. W przypadku oprocentowania zmienne, istnieje ryzyko wzrostu stóp procentowych, co oznacza wzrost raty kredytu. Jednakże, jeśli stopy procentowe spadną, rata kredytu również sp

Oprocentowanie stałe

Zalety:

 • Zapewnia pewność co do wysokości raty przez cały okres kredytowania.
 • Umożliwia łatwe planowanie budżetu domowego oraz kontrolowanie wydatków.
 • Chroni przed wzrostem stóp procentowych, co z kolei zmniejsza ryzyko zadłużenia. Wady:

 Wady:

 • Zwykle jest wyższe od oprocentowania zmiennej, co wpływa na koszt całkowity kredytu.
 • Zwykle wiąże się z mniejszą elastycznością w razie zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy.
 • Nie pozwala na korzystanie z ewentualnych spadków stóp procentowych.

Oprocentowanie zmienne:

Zalety:

 • Zazwyczaj jest niższe niż oprocentowanie stałe, co wpływa na wysokość raty i koszt całkowity kredytu.
 • Daje możliwość korzystania z ewentualnych spadków stóp procentowych, co może zmniejszyć wysokość raty.
 • Zapewnia pewną elastyczność w razie zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy.

wady:

 • Ryzyko wzrostu stóp procentowych, co z kolei może prowadzić do wzrostu raty.
 • Trudność w planowaniu budżetu domowego oraz kontrolowaniu wydatków, ponieważ wysokość raty jest zmienna.
 • Może być trudniejsze do uzyskania w przypadku niskiego wkładu własnego.

 


Podsumowując, oprocentowanie stałe zapewnia pewność co do wysokości raty przez cały okres kredytowania, ale zwykle wiąże się z wyższym kosztem całkowitym kredytu oraz mniejszą elastycznością w razie zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy. Oprocentowanie zmienne z kolei daje możliwość korzystania z ewentualnych spadków stóp procentowych oraz zapewnia pewną elastyczność, ale wiąże się z ryzykiem wzrostu stóp procentowych i trudnością w planowaniu budżetu domowego. Warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i potrzeby, aby wybrać najlepsze dla siebie oprocentowanie.

Przykłady symulacji kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym i zmiennym

 Aby lepiej zobrazować różnice między oprocentowaniem stałym i zmiennym, warto przedstawić przykłady symulacji kredytów hipotecznych. Przykłady zostały sporządzone dla kredytów o wartości 300 000 zł, z okresem spłaty wynoszącym 30 lat.

 

 

Przykład 1 – kredyt hipoteczny oprocentowany stałym oprocentowaniem 3,5%:

 • miesięczna rata kredytu wynosi 1342 zł,
 • koszt całkowity kredytu wynosi 483 120 zł.



Przykład 2 – kredyt hipoteczny oprocentowany zmiennym oprocentowaniem na poziomie
WIBOR 1M + 1% (aktualny poziom WIBOR 1M wynosi 1,6%):

 • miesięczna rata kredytu wynosi 1277 zł,
 • koszt całkowity kredytu wynosi 459 720 zł.


Jak widać, w przypadku kredytu oprocentowanego zmiennie, miesięczna rata kredytu jest niższa niż w przypadku kredytu oprocentowanego stałym. Jednakże, koszt całkowity takiego kredytu jest mniejszy niż w przypadku kredytu z oprocentowaniem stałym.

Czy można zmieniać rodzaj oprocentowania kredytu hipotecznego?

Tak, zazwyczaj istnieje możliwość zmiany rodzaju oprocentowania kredytu hipotecznego. W większości przypadków banki oferują tę opcję swoim klientom (przykładowe warunki refinansowania w mbank), ale wiąże się to z pewnymi kosztami, takimi jak opłata za zmianę warunków umowy kredytowej czy też prowizja za dokonanie zmiany.

W przypadku zmiany oprocentowania zmiennego na stałe, kredytobiorca musi się liczyć z dodatkowymi kosztami, ponieważ bank może obliczyć marżę na nowo oraz doliczyć prowizję za zmianę warunków umowy kredytowej. Natomiast w przypadku zmiany oprocentowania stałego na zmienne, zazwyczaj bank nie pobiera dodatkowych opłat.

Warto jednak pamiętać, że zmiana rodzaju oprocentowania kredytu hipotecznego może wpłynąć na wysokość miesięcznej raty kredytowej. Dlatego przed podjęciem decyzji o zmianie oprocentowania, warto dokładnie przeanalizować koszty i korzyści związane z taką decyzją. Warto również skonsultować się z doradcą kredytowym, który pomoże w wyborze najlepszej opcji w zależności od aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Jak działa refinansowanie kredytu hipotecznego?

Refinansowanie kredytu hipotecznego to proces, w którym kredytobiorca zaciąga nowy kredyt hipoteczny w celu spłaty aktualnego kredytu hipotecznego. Celem refinansowania jest zazwyczaj zmniejszenie miesięcznej raty kredytowej lub skrócenie okresu spłaty kredytu hipotecznego.

W praktyce refinansowanie polega na tym, że kredytobiorca składa wniosek o kredyt hipoteczny w banku, który oferuje lepsze warunki niż aktualny kredytobiorca ma w swoim obecnym banku. Kredytobiorca może też skorzystać z ofert innych banków lub instytucji finansowych, a następnie porównać oferty i wybrać najlepszą.

kredyt hipoteczny oprocentowanie stałe czy zmienne
kredyt hipoteczny oprocentowanie stałe czy zmienne

W przypadku refinansowania kredytu hipotecznego, nowy kredyt jest zaciągany na taką samą lub wyższą kwotę niż aktualny kredyt. Z pieniędzy pochodzących z nowego kredytu hipotecznego, spłacany jest stary kredyt, a różnica między kwotą nowego a spłacaną wartością starego kredytu jest wypłacana kredytobiorcy.

W przypadku refinansowania, kredytobiorca zazwyczaj musi ponieść pewne koszty, takie jak opłata manipulacyjna za wypłacenie środków z nowego kredytu, prowizja za udzielenie nowego kredytu, opłata notarialna czy opłata za wypłatę zastawu hipotecznego.

Warto jednak pamiętać, że refinansowanie kredytu hipotecznego może być korzystne, zwłaszcza w przypadku, gdy kredytobiorca znajdzie ofertę z niższym oprocentowaniem lub dłuższym okresem spłaty, co przekłada się na niższą miesięczną ratę kredytową. Przed podjęciem decyzji o refinansowaniu kredytu hipotecznego warto jednak dokładnie przeanalizować koszty i korzyści związane z taką decyzją i skonsultować się z doradcą kredytowym.

Podsumowanie i rekomendacje

Podsumowując, wybór między kredytem hipotecznym oprocentowanym stałym czy zmiennym powinien być dokładnie przemyślany i zależeć od indywidualnej sytuacji finansowej każdej osoby. Oprocentowanie stałe daje pewność wysokości raty przez cały okres kredytowania, ale zwykle wiąże się z wyższym kosztem całkowitym kredytu oraz mniejszą elastycznością w razie zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy. Oprocentowanie zmienne z kolei pozwala na niższą ratę początkową oraz zwiększa możliwość renegocjacji warunków, ale wiąże się z ryzykiem wzrostu stóp procentowych i wzrostem raty.

Przy podejmowaniu decyzji warto zwrócić uwagę na wysokość wkładu własnego, okres spłaty kredytu, ryzyko zmian stóp procentowych, a także na swoją stabilność finansową i zdolność kredytową. Dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług doradcy kredytowego, takiego jak firma NaTwoim.pl, który pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta.

W każdym przypadku, przed podpisaniem umowy kredytowej, warto dokładnie przestudiować umowę oraz zwrócić uwagę na wszelkie zapisy dotyczące kosztów, terminów oraz ewentualnych sankcji za wcześniejszą spłatę kredytu lub jego przeterminowanie. Dobrze przygotowana i przemyślana decyzja pozwoli na bezpieczne i korzystne korzystanie z kredytu hipotecznego.

Doradca kredytowy Warszawa - Adrian Wąsowski

Autor: Adrian Wąsowski

Adrian Wąsowski to doświadczony specjalista ds. finansów i ubezpieczeń. Od dwudziestu lat pomaga klientom w wyborze najlepszych produktów kredytowych,  ubezpieczeniowych oraz w zarządzaniu ich portfelami inwestycyjnymi. Adrian ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie zdobywał doświadczenie pracując w renomowanych instytucjach finansowych.