NaTwoim.pl – Doradca kredytowy Warszawa

Doradca hipoteczny Warszawa

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym

NaTwoim.pl » Blog » Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym?

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym – czy warto się na niego zdecydować?

Kredyt hipoteczny to jedno z najważniejszych i najpoważniejszych zobowiązań finansowych w życiu wielu osób. Decydując się na niego, musimy liczyć się z tym, że będziemy go spłacać przez wiele lat, a jego koszt będzie zależał od wielu czynników. Jednym z nich jest oprocentowanie kredytu, które może być stałe lub zmienne. Co to oznacza i jak wpływa na naszą sytuację finansową? Czy kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym jest lepszym rozwiązaniem niż kredyt z oprocentowaniem zmiennym? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

kredyt hipoteczny z oprocentowanie stalym
kredyt hipoteczny z oprocentowanie stalym

Czym jest kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem?

Kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem stałym to taki kredyt, w którym wysokość oprocentowania nie zmienia się przez cały okres kredytowania lub przez ustalony czas (np. 5 lat). Oznacza to, że rata kredytu jest stała i nie podlega zmianom w zależności od sytuacji na rynku finansowym. Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym daje nam pewność i stabilność finansową, ponieważ wiemy dokładnie, ile będziemy płacić każdego miesiąca i jaką kwotę odsetek zapłacimy łącznie.

W czym różni się oprocentowanie kredytu hipotecznego stał od zmiennego?

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym to taki kredyt, w którym wysokość oprocentowania zmienia się wraz ze zmianami stopy referencyjnej (np. WIBOR). Oznacza to, że rata kredytu może wzrosnąć lub spaść w zależności od sytuacji na rynku finansowym. Kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem zmiennym daje nam możliwość skorzystania z niższych rat w okresach niskich stóp procentowych, ale niesie też ryzyko wzrostu rat w okresach wysokich stóp procentowych.

kredyt hipoteczny z oprocentowanie stalym

Przykłady kredytów hipotecznych ze stałą stopą oprocentowania.

Na rynku dostępnych jest kilka ofert kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym. Oto przykłady kilku z nich:

 • Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Banku Santander:
  wysokość oprocentowania – od 7,69 % do 8,99 %; okres kredytu ze stałą stopą oprocentowania – 5 lat; po 5 latach oprocentowanie zmienne wynosi – WIBOR 3M + marża od 1,69 p.p. do 2,99 p.p.; RRSO – od 7,05% do 8,83%; minimalny wkład własny – od 10% wartości nieruchomości; okres kredytowania – do 30 lat.

 • Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w ING Banku:
  wysokość oprocentowania – od 6,99 % do 8,49 %; okres kredytu ze stałą stopą oprocentowania – 5 lat; po 5 latach oprocentowanie zmienne wynosi – WIBOR 3M + marża od 1,49 p.p. do 2,99 p.p.; RRSO – od 6,79% do 8,79%; minimalny wkład własny – od 10% wartości nieruchomości; okres kredytowania – do 35 lat.

 • Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Pekao Banku Hipotecznym:
  wysokość oprocentowania – od 7,49 % do 8,99 %; okres kredytu ze stałą stopą oprocentowania – 5 lat; po 5 latach oprocentowanie zmienne wynosi – WIBOR 3M + marża od 1,84 p.p. do 2,99 p.p.; RRSO – od 7,38% do 9,38%; minimalny wkład własny – od 10% wartości nieruchomości; okres kredytowania – do 35 lat.

 • Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem w Citi Banku:
  wysokość oprocentowania – od 7,99 % do 9,49 %; okres kredytu ze stałą stopą oprocentowania – 5 lat; po 5 latach oprocentowanie zmienne wynosi – WIBOR 3M + marża od 2,09 p.p. do 3,59 p.p.; RRSO – od 8,79% do 10,79%; minimalny wkład własny – od 10% wartości nieruchomości; okres kredytowania – do 30 lat.

Jakie są zalety i wady kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym?

Kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem stałym ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Oto najważniejsze z nich:

Zalety:

 • Pewność i stabilność finansowa: wiemy dokładnie, ile będziemy płacić każdego miesiąca i jaką kwotę odsetek zapłacimy łącznie. Nie musimy się obawiać zmian stóp procentowych i ich wpływu na naszą ratę.
 • Łatwiejsze planowanie budżetu: możemy lepiej zaplanować nasze wydatki i oszczędności, ponieważ znamy wysokość naszej raty na cały okres kredytowania lub na ustalony czas. Nie musimy się martwić o niespodziewane wzrosty rat.
 • Możliwość negocjacji warunków: możemy próbować negocjować z bankiem warunki kredytu ze stałym oprocentowaniem, np. wysokość marży czy prowizji. Możemy też skorzystać z pomocy doradcy kredytowego, który ma doświadczenie w takich negocjacjach.

Wady:

 • Wyższe koszty początkowe: kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym jest zwykle droższy niż kredyt z oprocentowaniem zmiennym. Oznacza to, że początkowo będziemy płacić wyższą ratę i więcej odsetek niż w przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym.
 • Brak korzyści z obniżki stóp procentowych: jeśli stopy procentowe spadną na rynku finansowym, nie skorzystamy z tego w przypadku kredytu z oprocentowaniem stałym. Nasza rata pozostanie taka sama, podczas gdy w przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym moglibyśmy płacić niższą ratę i mniej odsetek.
 • Trudniejsza zmiana oferty: jeśli chcemy zmienić ofertę kredytu ze stałym oprocentowaniem na inną, np. z niższym oprocentowaniem lub lepszymi warunkami, możemy napotkać na trudności lub dodatkowe koszty. Bank może zażądać od nas zapłaty kar umownych lub innych opłat za wcześniejszą spłatę lub zmianę warunków kredytu. Może też wymagać od nas dodatkowych zabezpieczeń lub ubezpieczeń.

Jakie są wymagania kredytowe dla kredytu ze stałym oprocentowaniem?

Aby otrzymać kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym, musimy spełnić pewne wymagania kredytowe. Są one podobne do tych, które obowiązują przy kredycie z oprocentowaniem zmiennym. Oto najważniejsze z nich:

 • Zdolność kredytowa: to zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i innymi opłatami. Bank ocenia naszą zdolność kredytową na podstawie naszych dochodów, wydatków, historii kredytowej, ilości i rodzaju innych zobowiązań finansowych oraz wieku. Im wyższa jest nasza zdolność kredytowa, tym większą kwotę kredytu możemy otrzymać i tym lepsze warunki możemy negocjować.

 • Wkład własny: to część wartości nieruchomości, którą musimy wpłacić z własnych środków przy zakupie mieszkania lub domu. Wysokość wkładu własnego zależy od oferty banku i może wynosić od 10% do 20% wartości nieruchomości. Im wyższy jest nasz wkład własny, tym niższe jest ryzyko dla banku i tym lepsze warunki możemy uzyskać.

 • Zabezpieczenie kredytu: to sposób, w jaki bank chroni się przed ewentualną niespłatą kredytu przez nas. Zwykle zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości, którą kupujemy za pożyczone pieniądze. Oznacza to, że w razie niespłacenia kredytu bank może przejąć naszą nieruchomość i sprzedać ją na pokrycie swojej straty. Oprócz hipoteki bank może też wymagać od nas dodatkowych zabezpieczeń, np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia na życie czy poręczenia.

Jakie są koszty kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym?

Koszty kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym składają się z kilku elementów. Oto najważniejsze z nich:

 • Oprocentowanie:
  to koszt pieniądza, który pożyczamy od banku. Jest wyrażone w procentach rocznie i jest stałe przez cały okres kredytowania lub przez ustalony czas. Oprocentowanie składa się z dwóch części: stopy referencyjnej (np. WIBOR) i marży banku. Stopa referencyjna jest ustalana przez rynek finansowy i nie podlega negocjacjom, natomiast marża banku jest ustalana indywidualnie i może być przedmiotem negocjacji.

 • RRSO:
  to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest to wskaźnik, który pokazuje nam całkowity koszt kredytu w stosunku do jego kwoty. RRSO uwzględnia nie tylko oprocentowanie, ale także inne opłaty i koszty związane z kredytem, np. prowizję, ubezpieczenie czy podatek od czynności cywilnoprawnych. Im niższe jest RRSO, tym korzystniejszy jest dla nas kredyt.

 • Prowizja:
  to opłata pobierana przez bank za udzielenie nam kredytu. Jest wyrażona w procentach od kwoty kredytu i jest pobierana jednorazowo przy wypłacie kredytu lub rozkładana na raty. Wysokość prowizji zależy od oferty banku i może być przedmiotem negocjacji.

 • Ubezpieczenie:
  to opłata pobierana przez bank lub ubezpieczyciela za zabezpieczenie kredytu przed różnymi ryzykami. Może dotyczyć np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia nieruchomości czy ubezpieczenia pomostowego. Wysokość ubezpieczenia zależy od wartości kredytu, nieruchomości i innych czynników.

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych:
  to podatek, który musimy zapłacić przy zakupie nieruchomości za pośrednictwem kredytu hipotecznego. Wynosi on 2% od wartości nieruchomości i jest pobierany przez notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym?

Aby otrzymać kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym, musimy przedstawić bankowi kilka dokumentów. Oto najważniejsze z nich:

 • Dowód osobisty:
  to podstawowy dokument potwierdzający naszą tożsamość i obywatelstwo.

 • Zaświadczenie o dochodach:
  to dokument potwierdzający nasze źródło i wysokość dochodów. Może to być np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, faktura VAT, PIT lub KPiR. W zależności od rodzaju umowy i formy zatrudnienia bank może wymagać zaświadczeń za różny okres czasu, np. za ostatnie 3 lub 6 miesięcy.

 • Wyciąg z konta bankowego:
  to dokument potwierdzający nasze wpływy i wydatki na koncie bankowym. Bank może wymagać wyciągu za ostatni miesiąc lub za kilka ostatnich miesięcy.

 • Umowa przedwstępna lub rezerwacyjna:
  to dokument potwierdzający nasze zamiary zakupu konkretnej nieruchomości. Zawiera ona m.in. dane sprzedawcy i kupującego, opis nieruchomości, cenę i warunki transakcji oraz termin podpisania umowy ostatecznej.

 • Wycena nieruchomości:
  to dokument sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa wartość rynkową nieruchomości, którą chcemy kupić za pośrednictwem kredytu hipotecznego. Wycena nieruchomości jest niezbędna do ustalenia wysokości wkładu własnego i zabezpieczenia kredytu.

Kiedy kredyt hipoteczny ze stałą ratą się opłaca?

 • Oczekujemy wzrostu stóp procentowych na rynku finansowym i chcemy uniknąć ryzyka wzrostu raty kredytu.
 • Cenimy sobie pewność i stabilność finansową i chcemy mieć stałą wysokość raty przez cały okres kredytowania lub przez ustalony czas.
 • Nie planujemy wcześniejszej spłaty kredytu lub zmiany oferty na inną, ponieważ wiemy, że może to wiązać się z dodatkowymi kosztami lub trudnościami.

Czy można dokonać zmiany rodzaju oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne?

Zmiana oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne jest możliwa, ale nie zawsze opłacalna. Wszystko zależy od warunków umowy kredytowej i sytuacji na rynku finansowym. Zmiana oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne może się wiązać z następującymi konsekwencjami:

 • Zmiana wysokości raty: jeśli zmienimy oprocentowanie kredytu ze stałego na zmienne, nasza rata będzie zależna od stopy referencyjnej (np. WIBOR). Oznacza to, że może ona wzrosnąć lub spaść w zależności od sytuacji na rynku finansowym. Jeśli stopa referencyjna spadnie, możemy płacić niższą ratę i mniej odsetek niż przy oprocentowaniu stałym. Jeśli stopa referencyjna wzrośnie, możemy płacić wyższą ratę i więcej odsetek niż przy oprocentowaniu stałym.
 • Zmiana kosztów kredytu: jeśli zmienimy oprocentowanie kredytu ze stałego na zmienne, możemy ponieść dodatkowe koszty związane z tą operacją. Bank może zażądać od nas zapłaty kar umownych lub innych opłat za zmianę warunków kredytu. Może też wymagać od nas dodatkowych zabezpieczeń lub ubezpieczeń.
 • Zmiana ryzyka kredytowego: jeśli zmienimy oprocentowanie kredytu ze stałego na zmienne, będziemy narażeni na ryzyko zmian stóp procentowych i ich wpływu na naszą ratę. Nie będziemy mieć pewności i stabilności finansowej, ponieważ nie będziemy wiedzieć, ile będziemy płacić każdego miesiąca i jaką kwotę odsetek zapłacimy łącznie.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym to taki kredyt, w którym wysokość oprocentowania nie zmienia się przez cały okres kredytowania lub przez ustalony czas. Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym ma swoje zalety i wady, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji. Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym daje nam pewność i stabilność finansową, ale jest też droższy i trudniejszy do zmiany niż kredyt z oprocentowaniem zmiennym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kredycie hipotecznym z oprocentowaniem stałym lub porównać oferty różnych banków, skorzystaj z usług firmy NaTwoim. NaTwoim to profesjonalna firma doradcza, która pomoże Ci znaleźć i uzyskać najlepszy kredyt hipoteczny dla Twojej sytuacji. NaTwoim współpracuje z wieloma bankami i ma doświadczenie w negocjowaniu warunków kredytowania. NaTwoim zajmie się wszystkimi formalnościami i dokumentami związanymi z kredytem hipotecznym i zapewni Ci pełną pomoc i wsparcie na każdym etapie procesu.

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobi

Doradca kredytowy Warszawa - Adrian Wąsowski

Autor: Adrian Wąsowski

Adrian Wąsowski to doświadczony specjalista ds. finansów i ubezpieczeń. Od dwudziestu lat pomaga klientom w wyborze najlepszych produktów kredytowych,  ubezpieczeniowych oraz w zarządzaniu ich portfelami inwestycyjnymi. Adrian ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie zdobywał doświadczenie pracując w renomowanych instytucjach finansowych.