działalność gospodarcza a zdolność kredytowa

Prowadzę działalność gospodarczą, jak bank będzie liczył zdolność kredytową?

Dostałem pytanie od Czytelników, za co serdecznie dziękuję. Mogę dzięki Wam zarówno pomóc jak i zamieścić materiały dydaktyczne na nasz Warszawski blog o kredytach hipotecznych 🙂 Na samym wstępie napiszę to zależy. Jak zwykle w naszej pracy nic nie jest wymierne i ma co najmniej drugie dno. Powinniśmy przede wszystkim zacząć od rozgraniczenia. Jedno osobowe działaności gospodarcze są najpopularniejszymi formami prowadzenia biznesu w Polsce. Szacuje się, że w Warszawie w Warszawie 2/3 firm jest na takiej formie prowadzenia biznesu. I tu zrobimy krótką pauzę. Oprócz formy prowadzenia swojego biznesu dla Banku liczy się forma opodatkowania. W skrócie mamy zasady ogólne- czyli potocznie zwaną KPIR, ryczałt i kartę podatkową. Przy dwóch ostatnich formach opodatkowania absolutnie nadrzędnym dokumentem przy badaniu zdolności kredytowej będzie zeznanie podatkowe czyli PIT. Specjalne traktowanie tyczy się prowadzących jednoosobową działalność na zasadach ogólnych.

Kiedy średnia dochodu z ostatnich 12 miesięcy.

Do złożenia wniosku o kredyt hipotecznych potrzeba do złożenia przynajmniej: -zeznanie podatkowe za rok ubiegły, -Książkę przychodów i rozchodów za rok ubiegły i rok bieżący, Część banków liczy średnią za ostatnie 12 miesięcy, a część opiera się tylko i wyłącznie na oświadczeniu dochodowym z deklaracji podatkowej. Dlatego ewentualnie można w niektórych wypadkach korygować dochód o bieżące miesiące roku. Może to być podyktowane rozwijaniem się działaności, wysokimi kosztami inwestycyjnymi w zeszłym roku czy nowymi kontraktami w roku bieżącym. Tak mówi teoria natomiast ostateczna decyzja kredytowa zawsze zależy od analityka. Więc na przykład jeśli wniosek jest składany w październiku i widać znaczny spadek dochodów w roku bieżącym to pomimo potencjalnych dobrych wyników za rok ubiegły analityk na pewno dokona korekty wyniku. Natomiast jeśli mamy słaby PIT i nagle skokowy dochód w styczniu i lutym to analityk też będzie zadawać pytania z czego wynika poprawa wyników.W wyborze banku zawsze pomoże Wam doradca z Warszawy, który zna ten rynek jak nikt inny.