Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to marzenie wielu Polaków, którzy chcą mieć własne mieszkanie lub dom. Jednak zanim zdecydujemy się na takie zobowiązanie, musimy dobrze się do niego przygotować. Kredyt hipoteczny to nie tylko wysoka kwota i długi okres spłaty, ale także wiele formalności i warunków, które trzeba spełnić. W tym artykule dowiesz się, jak wziąć kredyt hipoteczny krok po kroku i na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty. Ponadto, przedstawimy Ci zalety skorzystania z usług profesjonalnego doradcy kredytowego, który pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji.

Kredyt hipoteczny co to jest i jak działa?

Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu bankowego, który służy do finansowania zakupu mieszkania lub budowy domu. Kredyt hipoteczny charakteryzuje się tym, że jest zabezpieczony przez hipotekę na nieruchomości, która stanowi przedmiot kredytu. Oznacza to, że w razie problemów ze spłatą kredytu, bank ma prawo przejąć budynek i sprzedać ją na pokrycie długu.

Kredyt hipoteczny jest zazwyczaj udzielany na długi okres czasu – od 20 do 35 lat. Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest niższe niż w przypadku innych kredytów, ponieważ ryzyko banku jest ograniczone przez hipotekę. Jednak łączna kwota do spłaty może być znacznie wyższa niż wartość nieruchomości ze względu na odsetki i prowizje.

Kredyt hipoteczny a kredyt gotówkowy różnice

Kredyt hipoteczny różni się od kredytu gotówkowego pod wieloma względami. Po pierwsze, kredyt hipoteczny jest przeznaczony tylko na cel związany z budynkiem, podczas gdy kredyt gotówkowy można wykorzystać na dowolny cel. Po drugie, kredyt hipoteczny wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, co oznacza większe formalności i koszty, ale też niższe oprocentowanie i dłuższy okres spłaty. Kredyt gotówkowy natomiast nie wymaga zabezpieczenia, ale ma wyższe oprocentowanie i krótszy okres spłaty. Po trzecie, kredyt hipoteczny jest udzielany na wyższą kwotę niż kredyt gotówkowy, ale wymaga większego wkładu własnego i lepszej zdolności kredytowej.

Kredyt hipoteczny jaki wiek trzeba mieć? (od ilu i do ilu lat)

Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny, trzeba mieć ukończone 18 lat i być pełnoletnim. Nie ma jednak górnej granicy wieku dla kredytobiorcy, ponieważ banki biorą pod uwagę wiek na koniec okresu kredytowania. Zazwyczaj banki wymagają, aby kredytobiorca nie przekroczył 70 lub 75 lat na koniec spłaty kredytu. Oznacza to, że im starszy jesteś, tym krótszy okres kredytowania możesz otrzymać.

Jak się przygotować do zaciągnięcia kredytu hipotecznego

Zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny, musisz się do tego dobrze przygotować. Oto kilka kroków, które warto podjąć:

 • Zgromadź oszczędności na wkład własny i dodatkowe koszty związane z zakupem nieruchomości (np. podatek od czynności cywilnoprawnych, notariusz, ubezpieczenie mieszkania).
 • Sprawdź swoją zdolność kredytową i historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Upewnij się, że nie masz żadnych zaległości w spłacie innych zobowiązań i że nie jesteś wpisany do rejestru dłużników.
 • Porównaj oferty kredytów hipotecznych w różnych bankach i wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom. Zwróć uwagę nie tylko na oprocentowanie i marżę, ale także na prowizję, ubezpieczenie kredytu i inne opłaty.
 • Znajdź posiadłość, którą chcesz kupić i sprawdź jej stan prawny i techniczny. Poproś o wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego lub skorzystaj z wyceny bankowej.
 • Podpisz umowę przedwstępną z sprzedawcą lokalu i wpłać zadatek lub zabezpieczenie umowy. Umowa przedwstępna powinna zawierać warunek uzyskania kredytu hipotecznego przez kupującego.
 • Złóż wniosek o kredyt hipoteczny w wybranym banku i dostarcz wszystkie wymagane dokumenty (np. zaświadczenie o dochodach, umowa przedwstępna, wycena nieruchomości).
 • Poczekaj na decyzję banku o przyznaniu lub odmowie kredytu hipotecznego. Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję, podpisz umowę kredytową i zapoznaj się z jej warunkami.
 • Podpisz umowę notarialną z sprzedawcą budynku lub deweloperem i dokonaj zapłaty ceny za nieruchomość. Bank przeleje środki z kredytu hipotecznego na rachunek sprzedawcy lub notariusza.
 • Zgłoś zakup nieruchomości do urzędu skarbowego i zapłać podatek od czynności cywilnoprawnych (2% ceny nieruchomości). Zgłoś również zmianę właściciela lokalu lub budynku do urzędu gminy lub miasta.
 • Zadbaj o wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Jest to dokument potwierdzający prawo własności i obciążenia nieruchomości. Wpis hipoteki jest konieczny do zabezpieczenia kredytu hipotecznego i chroni bank przed utratą pieniędzy w razie sprzedaży lub zajęcia nieruchomości przez wierzycieli.
 • Rozpocznij spłatę kredytu hipotecznego zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj o terminowym regulowaniu rat kredytowych i opłat związanych z ubezpieczeniem posiadłości i kredytu. Jeśli masz możliwość, nadpłać kredyt, aby zmniejszyć koszty odsetek i skrócić okres spłaty.

Kredyt hipoteczny najpierw szukać kredytu czy mieszkania?

Jednym z najczęstszych pytań dotyczących kredytu hipotecznego jest to, czy najpierw szukać kredytu czy mieszkania. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ oba elementy są ze sobą ściśle powiązane. Z jednej strony, warto zacząć od sprawdzenia swojej zdolności kredytowej i porównania ofert kredytów hipotecznych w różnych bankach. Dzięki temu będziemy wiedzieć, na jaką kwotę kredytu możemy liczyć i jakie są warunki jego otrzymania. Z drugiej strony, nie możemy ubiegać się o kredyt hipoteczny bez określenia konkretnej nieruchomości, na którą chcemy go przeznaczyć. Bank musi bowiem zweryfikować wartość i stan prawny budynku oraz wpisać ją do umowy kredytowej.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest szukanie kredytu i mieszkania równolegle. Możemy zacząć od wstępnej analizy ofert kredytowych i wyboru kilku banków, które mają dla nas najkorzystniejsze warunki. Następnie możemy złożyć w tych bankach wnioski o tzw. wstępną decyzję kredytową, która określa maksymalną kwotę kredytu, jaką możemy otrzymać. Wstępna decyzja kredytowa nie jest wiążąca ani dla nas, ani dla banku, ale daje nam pewność, że spełniamy podstawowe warunki przyznania kredytu hipotecznego.

W tym samym czasie możemy rozpocząć poszukiwanie nieruchomości, która spełnia nasze oczekiwania i mieści się w naszym budżecie. Gdy znajdziemy takie mieszkanie, możemy podpisać umowę przedwstępną z jej sprzedawcą i wpłacić zadatek lub zabezpieczenie umowy. Umowa przedwstępna powinna zawierać warunek uzyskania przez nas kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości.

Po podpisaniu umowy przedwstępnej możemy wybrać jeden z banków, który udzielił nam wstępnej decyzji kredytowej i złożyć w nim wniosek o ostateczną decyzję kredytową. Wniosek ten musi być uzupełniony o dane dotyczące nieruchomości oraz jej wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego lub bank. Jeśli bank zaakceptuje nasz wniosek i nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu, wyda nam ostateczną decyzję kredytową i zaproponuje nam podpisanie umowy kredytowej. Po podpisaniu umowy kredytowej możemy przejść do finalizacji transakcji i podpisania umowy notarialnej z sprzedawcą nieruchomości.

Kredyt hipoteczny jak go dostać

Aby dostać kredyt hipoteczny, musimy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musimy mieć odpowiednią zdolność kredytową, czyli możliwość spłaty kredytu z naszych dochodów. Bank sprawdzi nasze źródła i wysokość dochodów, staż pracy, formę zatrudnienia, historię kredytową oraz inne zobowiązania finansowe. Po drugie, musimy mieć odpowiedni wkład własny, czyli część ceny posiadłości, którą pokryjemy z własnych środków. Minimalny wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości, ale niektóre banki akceptują niższy wkład własny (10%) przy dodatkowym zabezpieczeniu lub wyższym oprocentowaniu. Po trzecie, musimy mieć odpowiednią nieruchomość, która będzie służyć jako zabezpieczenie kredytu. Bank sprawdzi stan prawny i techniczny budynku oraz jej wartość rynkową. Nieruchomość musi być wolna od obciążeń i roszczeń oraz spełniać określone kryteria jakościowe.

Jaki wkład własny potrzebny aby starać się o kredyt hipoteczny

Wkład własny to część ceny nieruchomości, którą pokrywamy z własnych środków przy zakupie za pomocą kredytu hipotecznego. Wkład własny jest wymagany przez banki jako forma ograniczenia ryzyka kredytowego i zwiększenia zaangażowania klienta w inwestycję. Wysokość wkładu własnego zależy od oferty konkretnego banku i może się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej i regulacji prawnych.

Obecnie minimalny wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości. Oznacza to, że jeśli chcemy kupić mieszkanie za 300 tys. zł, musimy mieć 60 tys. zł oszczędności na wkład własny. Niektóre banki akceptują jednak niższy wkład własny (10%) przy dodatkowym zabezpieczeniu lub wyższym oprocentowaniu kredytu. W takim przypadku potrzebujemy 30 tys. zł na wkład własny. Istnieją także specjalne programy które mogą pozwolić na otrzymanie kredytu bez wkładu własnego, tu polecam kontakt z doradcą.

Warto pamiętać, że wkład własny to nie jedyny koszt, jaki ponosimy przy zakupie nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego. Musimy także liczyć się z dodatkowymi opłatami, takimi jak podatek od czynności cywilnoprawnych (2% ceny nieruchomości), koszty notarialne (ok. 1-2% ceny nieruchomości), prowizja bankowa (ok. 1-3% kwoty kredytu), ubezpieczenie nieruchomości i kredytu (ok. 0,1-0,5% kwoty kredytu rocznie), wycena nieruchomości (ok. 300-500 zł), wpis hipoteki do księgi wieczystej (ok. 200 zł). Łącznie te koszty mogą wynieść nawet kilkanaście procent wartości nieruchomości, dlatego warto je uwzględnić przy planowaniu budżetu na zakup mieszkania.

Kredyt hipoteczny pozostałe warunki

Oprócz wkładu własnego i zdolności kredytowej, banki mogą wymagać od nas spełnienia innych warunków przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Niektóre z nich to:

 • Otwarcie rachunku osobistego w banku udzielającym kredytu i zlecenie stałego przelewu wynagrodzenia na ten rachunek. Jest to forma zabezpieczenia regularności spłaty rat kredytowych i utrzymania relacji z bankiem.
 • Zawarcie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia na życie lub pomostowego. Jest to forma zabezpieczenia wartości nieruchomości i spłaty kredytu w razie uszkodzenia lub utraty nieruchomości lub śmierci lub trwałej niezdolności do pracy kredytobiorcy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie ich innym podmiotom. Jest to niezbędne do sprawdzenia naszej historii kredytowej i oceny ryzyka kredytowego przez bank oraz do zawarcia umowy ubezpieczeniowej i wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
jak wziąć kredyt hipoteczny,6

Jak sprawdzić zdolność kredytową przy kredycie hipotecznym

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty kredytu z naszych dochodów. Zdolność kredytowa jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na przyznanie lub odmowę kredytu hipotecznego oraz na jego warunki. Dlatego warto sprawdzić swoją zdolność kredytową przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny.

Istnieją dwa sposoby na sprawdzenie zdolności kredytowej przy kredycie hipotecznym:

 • Skorzystanie z internetowego kalkulatora zdolności kredytowej. Jest to narzędzie, które po wpisaniu naszych danych (np. dochody, wydatki, inne zobowiązania, wkład własny) oblicza maksymalną kwotę kredytu, jaką możemy otrzymać oraz wysokość raty i kosztów kredytu. Kalkulator zdolności kredytowej jest jednak tylko orientacyjnym wskaźnikiem i nie gwarantuje uzyskania takiej oferty w banku.
 • Złożenie wniosku o wstępną decyzję kredytową w banku. Jest to dokument, który określa maksymalną kwotę kredytu, jaką możemy otrzymać w danym banku oraz warunki jego udzielenia. Wniosek o wstępną decyzję kredytową nie jest wiążący ani dla nas, ani dla banku, ale daje nam pewność, że spełniamy podstawowe warunki przyznania kredytu hipotecznego w danym banku. Wniosek o wstępną decyzję kredytową możemy złożyć w kilku bankach jednocześnie i porównać ich oferty. Aby złożyć wniosek o wstępną decyzję kredytową, musimy dostarczyć do banku następujące dokumenty:
Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 lub 6 miesięcy
Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 lub 6 miesięcy
Informacja o wysokości wkładu własnego
Informacja o innych zobowiązaniach finansowych (np. kredyty, pożyczki, alimenty)

Jak porównać oferty kredytów hipotecznych

Porównanie ofert kredytów hipotecznych jest bardzo ważne, ponieważ pozwala nam wybrać najlepszą opcję dla naszej sytuacji i oszczędzić na kosztach kredytu. Aby porównać oferty kredytów hipotecznych, musimy zwrócić uwagę na następujące parametry:

 • Oprocentowanie kredytu – jest to koszt pożyczania pieniędzy od banku. Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów: stopy referencyjnej (np. WIBOR) i marży bankowej. Stopa referencyjna jest zmienna i zależy od sytuacji rynkowej, a marża bankowa jest stała i zależy od oferty konkretnego banku. Im niższe oprocentowanie kredytu, tym niższa rata i koszt kredytu.
 • Prowizja bankowa – jest to opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu. Prowizja bankowa jest jednorazowa i pobierana przy wypłacie kredytu lub rozłożona na raty. Prowizja bankowa może wynosić od 0 do kilku procent kwoty kredytu. Im niższa prowizja bankowa, tym niższy koszt kredytu.
 • Ubezpieczenie nieruchomości i kredytu – jest to opłata pobierana przez ubezpieczyciela za zabezpieczenie wartości nieruchomości i spłaty kredytu w razie uszkodzenia lub utraty nieruchomości lub śmierci lub trwałej niezdolności do pracy kredytobiorcy. Ubezpieczenie nieruchomości i kredytu jest obowiązkowe i pobierane co miesiąc lub co rok. Ubezpieczenie nieruchomości i kredytu może wynosić od 0,1 do 0,5 procent kwoty kredytu rocznie. Im niższe ubezpieczenie nieruchomości i kredytu, tym niższy koszt kredytu.
 • RRSO – jest to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. RRSO pokazuje całkowity koszt kredytu wyrażony w procentach rocznie. RRSO uwzględnia nie tylko oprocentowanie kredytu, ale także wszystkie opłaty i ubezpieczenia związane z kredytem. Im niższe RRSO, tym korzystniejsza oferta kredytowa.
jak wziąć kredyt hipoteczny,5
Aby porównać oferty kredytów hipotecznych, możemy skorzystać z internetowych porównywarek kredytowych, które prezentują nam aktualne oferty kredytowe z różnych banków. Porównywarki kredytowe pozwalają nam wprowadzić nasze dane (np. kwota kredytu, okres spłaty, wkład własny) i wyświetlają nam ranking ofert kredytowych według wybranego kryterium (np. RRSO, wysokość raty). Porównywarki kredytowe są jednak tylko narzędziem pomocniczym i nie zastępują indywidualnej analizy ofert kredytowych w bankach.

Kredyt hipoteczny kalkulator (czy jest uniwersalną odpowiedzią dla wszystkich)

Kalkulator kredytowy to internetowe narzędzie, które pozwala nam obliczyć wysokość raty i koszt kredytu hipotecznego. Kalkulator kredytowy wymaga od nas podania kilku danych, takich jak kwota kredytu, okres spłaty, oprocentowanie, prowizja i ubezpieczenie. Na podstawie tych danych kalkulator kredytowy wylicza nam wysokość raty kapitałowo-odsetkowej lub malejącej oraz całkowitą kwotę do spłaty i odsetek.

Kalkulator kredytowy jest przydatnym narzędziem do orientacyjnego obliczenia kosztu kredytu hipotecznego i porównania różnych scenariuszy spłaty. Jednak kalkulator kredytowy nie jest uniwersalną odpowiedzią dla wszystkich, ponieważ nie uwzględnia wszystkich czynników wpływających na ostateczną ofertę kredytową. Kalkulator kredytowy nie bierze pod uwagę naszej zdolności kredytowej, historii kredytowej, stanu prawnego i technicznego nieruchomości oraz innych opłat i ubezpieczeń związanych z zakupem nieruchomości. Dlatego wyniki uzyskane z kalkulatora kredytowego mogą się różnić od rzeczywistych warunków kredytu hipotecznego w banku.

Który bank daje najlepsze warunki przy wzięciu kredytu hipotecznego

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ warunki przyznania kredytu hipotecznego zależą od wielu czynników indywidualnych. Każdy bank ma własne kryteria oceny ryzyka kredytowego i oferuje różne oprocentowanie, prowizję, ubezpieczenie i inne opłaty. Ponadto warunki przyznania kredytu hipotecznego mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej i regulacji prawnych.

Dlatego najlepszym sposobem na znalezienie najlepszej oferty kredytowej jest porównanie ofert z różnych banków i wybranie tej, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i możliwościom.

Aby porównać oferty kredytów hipotecznych, możemy skorzystać z internetowych porównywarek kredytowych, które prezentują nam aktualne oferty kredytowe z różnych banków. Porównywarki kredytowe pozwalają nam wprowadzić nasze dane (np. kwota kredytu, okres spłaty, wkład własny) i wyświetlają nam ranking ofert kredytowych według wybranego kryterium (np. RRSO, wysokość raty). Porównywarki kredytowe są jednak tylko narzędziem pomocniczym i nie zastępują indywidualnej analizy ofert kredytowych w bankach.

Innym sposobem na znalezienie najlepszej oferty kredytowej jest skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy kredytowego. Doradca kredytowy to osoba, która ma wiedzę i doświadczenie w zakresie kredytów hipotecznych i pomaga nam znaleźć najlepsze rozwiązanie dla naszej sytuacji. Doradca kredytowy może:

jak wziąć kredyt hipoteczny,3
 • Sprawdzić naszą zdolność kredytową i historię kredytową
 • Porównać oferty kredytów hipotecznych z różnych banków i wybrać tę, która jest najkorzystniejsza pod względem oprocentowania, prowizji, ubezpieczenia i innych opłat
 • Pomóc nam w zebraniu i wypełnieniu wszystkich dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny
 • Negocjować z bankiem warunki udzielenia kredytu hipotecznego i uzyskać dla nas lepsze warunki niż standardowe
 • Doradzić nam w sprawach związanych z zakupem nieruchomości, takich jak sprawdzenie stanu prawnego i technicznego nieruchomości, podpisanie umowy przedwstępnej i notarialnej, zgłoszenie transakcji do urzędu skarbowego i wpis hipoteki do księgi wieczystej
 • Monitorować proces przyznania i wypłaty kredytu hipotecznego i rozwiązywać ewentualne problemy

Skorzystanie z usług doradcy kredytowego ma wiele zalet. Po pierwsze, oszczędzamy czas i nerwy, ponieważ nie musimy sami szukać i analizować ofert kredytowych oraz zajmować się formalnościami. Po drugie, oszczędzamy pieniądze, ponieważ doradca kredytowy może wynegocjować dla nas lepsze warunki kredytu hipotecznego niż standardowe. Po trzecie, mamy pewność, że otrzymamy profesjonalną pomoc i doradztwo na każdym etapie procesu zakupu nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego.

Jedną z firm, która oferuje usługi doradztwa kredytowego jest NaTwoim.pl. NaTwoim.pl to firma z wieloletnim doświadczeniem i wysoką skutecznością w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych dla swoich klientów. Nasza firma współpracuje z ponad 20 bankami i ma dostęp do najlepszych ofert kredytowych na rynku. Pomagamy naszym klientom na każdym etapie procesu zakupu nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego – od sprawdzenia zdolności kredytowej po podpisanie umowy notarialnej.

NaTwoim nie pobiera żadnych opłat za swoje usługi od klientów – zarabia tylko na prowizji od banku. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, wystarczy, że wejdziesz na stronę kontakt i wypełnisz prosty formularz kontaktowy. W ciągu kilku godzin skontaktuje się z Tobą doradca kredytowy, który zaproponuje Ci najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji. NaTwoim.pl gwarantuje Ci szybką i bezproblemową realizację Twojego marzenia o własnym mieszkaniu lub domu.

Kredyt hipoteczny dla singli czy to możliwe

Kredyt hipoteczny dla singli to temat, który budzi wiele wątpliwości i obaw. Czy osoba samotna może dostać kredyt hipoteczny? Czy banki nie dyskryminują singli i nie stawiają im wyższych wymagań? Czy kredyt hipoteczny dla singla jest opłacalny i bezpieczny? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym rozdziale.

Po pierwsze, kredyt hipoteczny dla singli jest możliwy i dostępny w większości banków. Banki nie mają prawa odmówić udzielenia kredytu hipotecznego z powodu stanu cywilnego klienta. Jednak banki mogą mieć różne kryteria oceny ryzyka kredytowego i oferować różne warunki kredytu hipotecznego dla singli i dla par. Zazwyczaj banki wymagają od singli wyższego wkładu własnego (np. 30% zamiast 20%) lub wyższej zdolności kredytowej (np. 50% zamiast 40%) niż od par. Wynika to z faktu, że singiel jest bardziej narażony na utratę dochodu lub zdolności do pracy niż para, która ma dwa źródła dochodu lub możliwość wsparcia się wzajemnie.

Po drugie, kredyt hipoteczny dla singli może być opłacalny i bezpieczny, jeśli spełnimy kilka warunków. Po pierwsze, musimy mieć stabilne i wystarczające dochody, które pozwolą nam spłacać raty kredytowe bez problemów. Po drugie, musimy mieć odpowiednią oszczędnościową poduszkę bezpieczeństwa, która pozwoli nam pokryć ewentualne nieprzewidziane wydatki lub spadek dochodów. Po trzecie, musimy dobrze wybrać nieruchomość, która będzie odpowiadać naszym potrzebom i możliwościom oraz mieć potencjał inwestycyjny lub sprzedażowy. Po czwarte, musimy zadbać o dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, np. przez zawarcie ubezpieczenia na życie lub pomostowego.

Po trzecie, kredyt hipoteczny dla singli może być również korzystniejszy niż wynajem mieszkania lub domu. Wynajem nieruchomości wiąże się z wieloma kosztami i ograniczeniami, takimi jak czynsz, kaucja, media, podatek od najmu, brak wpływu na stan i wystrój nieruchomości, brak prawa do własności nieruchomości.

Kredyt hipoteczny natomiast pozwala nam stać się właścicielem nieruchomości i korzystać z jej zalet, takich jak swoboda aranżacji i remontu, możliwość czerpania zysków z podnajmu lub sprzedaży nieruchomości, budowanie majątku i kapitału na przyszłość. Oczywiście kredyt hipoteczny wiąże się również z wieloma kosztami i zobowiązaniami, takimi jak rata kredytowa, odsetki, prowizja, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości. Dlatego decyzja o wzięciu kredytu hipotecznego powinna być dobrze przemyślana i oparta na rzetelnej analizie naszej sytuacji finansowej i życiowej.

Jakie dokumenty potrzebne do wzięcia kredytu hipotecznego

Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny, musimy dostarczyć do banku szereg dokumentów, które potwierdzają naszą tożsamość, dochody, zdolność kredytową oraz stan prawny i techniczny nieruchomości. Niektóre z tych dokumentów są wymagane przez wszystkie banki, a niektóre mogą się różnić w zależności od oferty konkretnego banku. Oto lista najczęściej wymaganych dokumentów do wzięcia kredytu hipotecznego:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 lub 6 miesięcy
 • Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 lub 6 miesięcy
 • Informacja o wysokości wkładu własnego
 • Informacja o innych zobowiązaniach finansowych (np. kredyty, pożyczki, alimenty)
 • Umowa przedwstępna lub notarialna dotycząca zakupu nieruchomości
 • Wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego lub bank
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości
 • Aktualny operat szacunkowy nieruchomości
 • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach od nieruchomości
 • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach administracyjnych i mediach
 • Aktualne zaświadczenie o braku obciążeń i roszczeń na nieruchomości
 • Aktualne zaświadczenie o stanie technicznym nieruchomości
 • Aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu nieruchomości

 

Ile trwa czekanie na decyzję w sprawie wniosku kredytowego?

Jeśli planujesz kupić dom lub mieszkanie i potrzebujesz kredytu hipotecznego, z pewnością zastanawiasz się, ile czasu zajmie cały proces. Oto kilka etapów, które musisz przejść i szacunkowe terminy, które możesz oczekiwać.

Zanim zaczniesz szukać nieruchomości, warto wnioskować o otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej, która jest wstępną ofertą kredytową od banku. DZP pokazuje, ile możesz pożyczyć i ułatwia znalezienie nieruchomości w swoim budżecie. Możesz uzyskać DZP w ciągu jednego dnia, a jej ważność wynosi zwykle od 30 do 90 dni.

Po znalezieniu nieruchomości i zaakceptowaniu oferty możesz ubiegać się o przekształcenie DZP w potencjalną ofertę kredytową. W większości przypadków zajmuje to do dwóch tygodni – od złożenia wniosku do otrzymania formalnej oferty kredytowej. Jednak w niektórych sytuacjach może to potrwać dłużej.

Musisz również zatrudnić prawnika lub licencjonowanego pośrednika, który zajmie się prawnymi aspektami zakupu nieruchomości. Jeśli nie ma żadnych problemów lub opóźnień, proces ten może trwać około 6 tygodni. Ale może to potrwać kilka miesięcy, zwłaszcza jeśli znajdziesz się w tzw. łańcuchu nabywców i sprzedawców.

Warto również zamówić własną ekspertyzę nieruchomości, aby wykryć ewentualne problemy. Może to zająć od 2 do 3 tygodni.

Po otrzymaniu oferty kredytowej i załatwieniu wszystkich formalności prawnych możesz przejść do finalizacji zakupu nieruchomości. Po otrzymaniu oferty kredytowej może to zająć około 12 tygodni.

Podsumowując, uzyskanie kredytu hipotecznego może zająć od 14 dni do kilku miesięcy, w zależności od wielu czynników. Aby przyspieszyć proces, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i bądź gotowy na ewentualne komplikacje.